Deze tool van ANT Tandartsen is niet geoptimaliseerd voor apparaten kleiner dan een tablet. Open deze website met een ander apparaat voor een optimale gebruikerservaring.

Aanmeldingsformulier praktijkvisitatie

De ANT vindt visitatie een belangrijk kwaliteitsinstrument. Daarom bieden wij sinds januari 2014 een visitatietraject aan voor tandartsen. Met dit formulier meldt u zich aan voor het visitatietraject.

Uw praktijkgegevens

Contactpersoon visitatie

Visitatie

Tandarts-medewerker 1

Tandarts-medewerker 2

Tandarts-medewerker 3

Tandarts-medewerker 4

Tandarts-medewerker 5

Facturering indien anders dan praktijkadres

terug naar inloggen over het visitatiesysteem